• پیش‌درآمد
  • چیدن مقدمات آزمایش
  • ورود
  • زندانبان‌ها
  • شورش
  • شکایت‌ها
  • فرار
  • نتیجه‌گیری

نمایش اسلاید

تحقیر

هر زندانی بطور سیستماتیک مورد بازرسی بدنی قرار می‌گرفت و سرتاپا لخت می‌شد. سپس با ماده ضد شپش گردافشانی می‌شد که این باور ما را که او ممکن است میکرب یا شپش داشته باشد، به وی منتقل می‌کرد – چنانکه در این سری از عکس‌ها دیده می‌شود

صفحه قبل صفحه بعد
Help Support This Nonprofit Website