• پیش‌درآمد
  • چیدن مقدمات آزمایش
  • ورود
  • زندانبان‌ها
  • شورش
  • شکایت‌ها
  • فرار
  • نتیجه‌گیری

نمایش اسلاید

زندانبان‌ها به تک تک سلول‌ها هجوم آورده، زندانی‌ها را لخت کردند، تخت‌هایشان را بیرون آوردند، و سردسته‌های زندانیان را در سلول انفرادی انداختند، و بطور کلی شروع به آزار و ترساندن زندانی‌ها کردند.

صفحه قبل صفحه بعد
Help Support This Nonprofit Website